Opakovaná výzva

10. 4. 2017

Opakovaná výzva k předložení akcií za účelem výměny

Představenstvo obchodní společnosti STATUS stavební a.s., IČ: 46679120, se sídlem Nádražní 998, Humpolec, PSČ 396 01

opakovaně vyzývá podle ust. § 531 zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník všechny akcionáře společnosti, kteří dosud neodevzdali akcie společnosti za účelem jejich přeměny na zaknihované akcie, aby v dodatečné lhůtě, nejpozději však do 10.6.2017 předložili své listinné akcie na jméno, které jsou v jejich držení emitentovi - společnosti STATUS stavební a.s., IČ: 46679120 a současně při odevzdání akcií sdělili číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být zaknihovaná akcie evidována. Tento účet si akcionáří zřídí prostřednictvím  některého z účastníků  CDCP, jejichž seznam je zveřejněn na internetových stránkách emitenta ( www.status.cz ).

Akcionáři jsou oprávněni odevzdat akcie emitentovi ve výše uvedené lhůtě v místě sídla emitenta na adrese Nádražní 998 v Humpolci každé pracovní pondělí od 8,oo do 15,oo hodin - p. František Kubů.

V případě, že akcionář nepředloží listinné akcie na jméno k přemeně v souladu s touto výzvou nejpozději ve shora uvedené dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat v souladu s ust. § 531 zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné.

 

 

                                                                                 představenstvo společnosti
                                                                                 STATUS stavební a.s. 

 

 


 

Valná hromada - 7. 12. 2018

Výroční zpráva 2017-2018 - ZDE

Přehled o změnách vlastního kapitálu - ZDE

 


 

Valná hromada - 22.12.2017

Zápis z valné hromady.pdf

ROZVAHA.pdf

Přehled o peněžních tocích.pdf

Přehled o změnách vlastního kapitálu 30.6.2017.pdf

Příloha k účetní závěrce.pdf

Výroční zpráva za rok 2016/2017.pdf

Zpráva o vztazích.pdf

Rozdělení zisku.pdf

Zpráva dozorčí rady společnosti STATUS.pdf

Zpráva představenstva společnosti STATUS.pdf

Protinávrh akcionáře k VH - 1.pdf

Protinávrh akcionáře k VH - 2.pdf

Valná hromada - 21.12.2016

Zápis z valné hromady.pdf

Notářský zápis.pdf

Příloha-č. 1 - program valné hromady.pdf

Příloha-č. 2 - prezenční listina.pdf

Příloha-č. 3 - zpráva představenstva společnosti status stavebni a.s.pdf

Příloha-č. 4 - zpráva nezávislého auditora.pdf 

Příloha-č. 4-1.pdf

Příloha-č. 4-2.pdf

Příloha-č. 4-3 - výkaz 2015-07/2016-06.pdf

Příloha k účetní uzávěrce.pdf

Příloha-č. 5 - protinávrh akcionáře.pdf

Účetní závěrka 2015/2016:

ROZVAHA 2016.PDF

Zpráva o vztazích 2015-16.pdf

Výkaz 2015 - 2016.pdf

Status příloha závěrky - 2016.pdf

Dozorčí rada zpráva - 2015.pdf

Výroční zpráva 2015 - 2016.pdf

Status stavební zpráva předstvenstva - 2015.pdf

STATUS Stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 HUMPOLEC, tel.: 565 532 305, mob.: 776 259 855 Zásady ochrany os. údajů

© 2013 status.cz - 2019 programed by eshopy a internetový marketing - ENSiS