Roubenka na Táborsku

Dotčená usedlost se nachází v okrese Tábor…

Rekonstruovaná roubenka má (dle provedeného dendrochronolického průzkumu) původ až v 18. stol. Během několika staletí prošla mnoha stavebními úpravami, které skončily cca v 60. letech 20. století a byly poplatné své době, tudíž dané dřevostavbě dost ublížily.

Černá kuchyně v roubence

Uvnitř roubenky se nacházela původní černá kuchyně, vyzděná z kamene a zaklenutá cihelnou valenou klenbou. Vedle roubenky tvoří usedlost ještě stodola se stájí z 20. let 20. století. Jelikož se usedlost nachází na okraji středočeské pahorkatiny, tzv. České Sibiře, s vyšším výskytem srážek, je okolí usedlosti dotováno značným množstvím povrchové i podzemní vody. Různými změnami hospodaření na okolních pozemcích došlo k narušení odvodňovacího systému okolí usedlosti, a tudíž ke značnému zavodnění bezprostředního okolí staveb.
Nejprve bylo třeba přistoupit k rekonstrukci drenážního systému a odvést vodu z blízkého okolí staveb a následně teprve přistoupit k samotné úpravě objektů.

Dřevěné části u roubenky

U roubenky, po provedeném průzkumu dřevěných částí, bylo rozhodnuto o její demontáži včetně zděných částí, které měly téměř nulovou pevnost a postrádaly základy. Na jejich místo byla postavena v původních rozměrech replika dle současných požadavků na založení stavby, ale roubení je zpracováno původní technologií, tzn. ručně tesanými trámy spojovanými na nárožích rybinovými pláty, mezi trámy je vloženo ovčí rouno a spáry vymazány hliněnou maltou se slámovou řezankou. Roubenka a celý vnější plášť stavby je napuštěn dřevěným dehtem. Rovněž krov, konstruovaný jako ležatá stolice, je provedený z ručně tesaných trámů, tesařské spoje v krovu respektují dobu vzniku původní roubenky (boční rybinové pláty atd.) jsou zajištěny dřevěnými kolíky bez použití kovových doplňků. Aby byl krov celý pohledový, bylo použito systému nadkrokevní tepelné izolace.

Zastřešení je provedeno z modřínového štípaného šindele bez dalších úprav. Okap na straně zápraží je vysekávaný z dřev. kulatiny a uvnitř opálený pro větší odolnost při zatížení srážkovou vodou.

Uvnitř objektu se nachází replika původní černé kuchyně vyzděná z původního kamene a zaklenuta cihlovými valenými klenbami.  V těchto klenbách je zapracován komín s vložkou v původních rozměrech.

Nad přízemím jsou dřevěné trámové stropy, na nich fošnové podlahy, příčky ze slámových ekopanelů opatřených hrubou hliněnou omítkou.

Objekt je vytápěn podlahovým vytápěním jako zdroj tepla, kotel na pelety, je umístěn v sousedním objektu původní stáje. V přízemí roubenky jsou postavena  ještě zděná kamna s pecí a ohřívárnou.

Rekonstrukce stodol a stájí

Rekonstruován byl rovněž objekt stodoly a stáje. V místě původní stáje vznikla kotelna, zásobník na pelety a příruční malá dílna. Ve stodole byl obnoven původní sklep. Ve zbytku stodoly vznikla obytná místnost a ložnice se sociálním zařízením. I zde s původním pohledovým krovem. K zateplení střešní roviny byl, rovněž použit systém nadkrokevní izolace. Krytina je z recyklátů a napodobuje šablony z přírodní břidlice.

K původním objektům byla jako novostavba přistavěna ještě dvougaráž, která je z větší části zapuštěna v terénu.

Oplocení pozemku roubenky

K oplocení pozemku bylo využito hrubých kamenných sloupků již použitých z okolí,  plotová pole tvoří ráhna a plaňky z ručně loupané tyčoviny, a tak citlivě respektuje celkový ráz okolní tehdejší zástavby. Pro příjezd k roubence byla obnovena stará, před rekonstrukcí již značně zarostlá náletovou zelení, úvozová cesta, která byla zpevněna kamenným štětem.STATUS Stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 HUMPOLEC, tel.: 565 532 305, mob.: 776 259 855 Zásady ochrany os. údajů

© 2013 status.cz - 2021 programed by eshopy a internetový marketing - ENSiS